Privacybeleid

We respecteren privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen uw gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk om u te infomeren, te kunnen factureren en bestellingen te verzorgen. Het is ons doel om u zo moeiteloos mogelijk te laten genieten van onze wijnen.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door Van Wageningen en de Lange aangeboden producten. Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van Van Wageningen en de Lange vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer u bij ons de zaak bezoekt of een evenement bijwoont (gezamenlijk “Services” genoemd). Lees deze Verklaring aandachtig, zodat u weet hoe Van Wageningen en de Lange de door u verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” verwijzen allemaal naar Van Wageningen en de Lange.

Laatst bijgewerkt: 11 mei 2018

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die u ons verstrekt

We verzamelen gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, (bezorg)adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens, zoals Functionele gegevens bij het bezoek van onze website. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website, het besturingssysteem en de versie daarvan, het IP-adres, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door het IP-adres, uw browsertype, de webpagina’s die u op onze websites bekijkt, en of en hoe u communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We gebruiken geen andere bronnen om informatie te verkrijgen. 

Gegevens van kinderen

Van Wageningen en de Lange richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan achttien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de achttien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan achttien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Interacties van klanten met Van Wageningen en de Lange

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop Van Wageningen en de Lange mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met Van Wageningen en de Lange zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Informatie over Van Wageningen en de Lange zoeken

Als u meer informatie over Van Wageningen en de Lange zoekt, kun u virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze medewerkers, een fysiek bezoek aan de zaak van Van Wageningen en de Lange of aan door Van Wageningen en de Lange gesponsorde evenementen. We verzamelen geen online informatie over u via cookies of vergelijkbare technologieën bij bezoek aan onze websites.

Producten kopen

Als u hebt besloten om een Van Wageningen en de Lange-product te kopen, kunt u als klant direct bij ons kopen of een aankoop doen bij onze zaak. Als u bij ons koopt, vragen we u om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop bij Van Wageningen en de Lange-producten af te handelen. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met uw aankoop van Van Wageningen en de Lange-producten.

Als onderdeel van uw registratie bij Van Wageningen en de Lange, vraagt de website om gegevens in te voeren, zoals een e-mailadres en locatiegegevens (land, postcode). Als onderdeel van de registratie moet u een account opzetten. We hebben geen inzicht in het bewaren van het wachtwoord voor uw account, dat we uitsluitend gebruiken voor verificatie en toegang tot het account.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer, e-mailadres, (lever)adresgegevens. Houd er rekening mee dat uw wachtwoord versleuteld wordt bewaard bij onze website hostingpartij (en niet meer leesbaar kan worden gemaakt), wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Van Wageningen en de Lange.

Waarom: We verzamelen deze gegevens om u te helpen om onze Service uit te voeren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. We gebruiken uw e-mailadres ook om u kennisgevingen te sturen die verband houden met Van Wageningen en de Lange, zoals promotieberichten, informatie over producten en/of Services en om belangrijk nieuws over Van Wageningen en de Lange en Productaanbiedingen met u te delen. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Hulp krijgen van Van Wageningen en de Lange

U zult zo af en toe waarschijnlijk contact opnemen met onze medewerkers voor hulp met producten. Om u de best mogelijke service te kunnen bieden, kunnen wij bepaalde gegevens van u verzamelen.

Wij verzamelen: Dit kunnen contactgegevens zijn, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Het verzamelen van de hierboven beschreven gegevens is noodzakelijk om klantenondersteuning te bieden. 

Van Wageningen en de Lange gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het aanbieden van onze Productervaringen
  • Klantenservice
  • Productverbetering
  • Zakelijke activiteiten
  • Communicatie, marketing en advertenties

Voor het aanbieden van Productervaringen

We gebruiken de gegevens voor het leveren en verbeteren van onze producten en Services om ervoor te zorgen dat onze klanten zo moeiteloos mogelijk kunnen genieten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Klantenservice

We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

Productverbetering

We gebruiken gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en Services. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Zakelijke activiteiten

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met u te realiseren en daar waar mogelijk te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om u te informeren over nieuwe producten of Services of om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken geen cookies en vergelijkbare technologieën om u de meest relevante advertenties aan te bieden. Voor informatie over het beheer van e-mailabonnementen en promotionele communicatie gaat u naar Uw rechten en keuzes.

Externe leveranciers

Van Wageningen en de Lange maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van Producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die u hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Van Wageningen en de Lange en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kunt u een e-mail sturen naar privacy@vanwageningenendelange.nl

Verplichte verstrekking van gegevens

Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties of in gerechtelijke procedures.

Verkoop of fusie

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten.

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van uw Van Wageningen en de Lange-producten te voltooien, om uw account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen of om op uw verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze producten en Services en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van informatie over producten en Services of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor u beschikbaar is kunt u uw recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@vanwageningenendelange.nl

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging

Van Wageningen en de Lange neemt de bescherming en beveiliging van u persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn uw gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Bovendien wordt uw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Van Wageningen en de Lange.

U heeft alleen toegang tot uw accountgegevens en onze service met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, moet u uw wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als u denkt dat uw wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat u altijd uitlogt en uw browser afsluit bij het beëindigen van uw sessie. Let erop dat we u nooit zullen vragen om uw wachtwoord te verstrekken.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@vanwageningenendelange.nl

Opslag

Persoonsgegevens die door Van Wageningen en de Lange zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in onze regio, in de Verenigde Staten (bijvoorbeeld backup in belangrijke datacenters), of in elk ander land waar Van Wageningen en de Lange faciliteiten heeft. 

Bewaren

Van Wageningen en de Lange bewaart uw persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om u in staat te stellen de website te gebruiken en producten te bestellen zodat wij diensten aan u kunnen verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun u een e-mail sturen naar privacy@vanwageningenendelange.nl

Uw rechten en keuzes

Uw rechten

Wij willen dat u de zeggenschap hebt over hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt. U kunt dit op de volgende manieren doen:

U kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben;

U kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, of als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben corrigeren;

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken; en in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heeft u bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens door contact op te nemen met privacy@vanwageningenendelange.nl

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren. 

Wij zetten ons ervoor in om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem hebt met ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de toezichthoudende autoriteit.

Uw keuzes

Als u een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, uw wachtwoord wijzigen, uw account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kunt u dit doen door in te loggen op uw Van Wageningen en de Lange-account of door een e-mail te sturen naar privacy@vanwageningenendelange.nl Als het niet mogelijk is om via het Van Wageningen en de Lange-account toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die Van Wageningen en de Lange heeft verzameld, kunt u een e-mail sturen naar privacy@vanwageningenendelange.nl. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van uw persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Uw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties

U kunt ervoor kiezen geen directmarketingberichten van Van Wageningen en de Lange te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar u sturen zijn opgenomen, via het tabje Afmelden. Wij respecteren uw keuze en sturen u geen promotionele e-mails meer zodra u uzelf afmeldt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen aan privacy@vanwageningenendelange.nl

Wijziging van onze Privacyverklaring

Van Wageningen en de Lange kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze producten en Services weer te geven. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop Van Wageningen en de Lange uw persoonsgegevens gebruikt, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Van Wageningen en de Lange u informatie gebruikt en beschermt.

Winkelwagen